Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprawozdania finansowe zbiorcze Gminy Leśnica za 2021 rok

PDFSkonsolidowany bilans JST na 31.12.2021 r.pdf

PDFBilans z wykonania budżetu JST na 31.12.2021 r.pdf

PDFGmina Leśnica_Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego na 31.12.2021 r..pdf

PDFGmina Leśnica_Informacja dodatkowa do bilansu jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego na 31.12.2021 r.pdf

PDFGmina Leśnica_Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) na 31.12.2021 r.pdf

PDFGmina Leśnica_Wyciąg z danych zawartych w załączniku Informacja dodatkowa na 31.12.2021 r.pdf

PDFGmina Leśnica_Zestawienie zmian w funduszu jednostki na 31.12.2021 r.pdf

Wersja XML