Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja z rozstrzygnięcia naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Leśnica dla rodzinnych ogródków działkowych

Leśnica, 2022-05-05

 

Informacja z rozstrzygnięcia naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej

ze środków budżetu Gminy Leśnica dla rodzinnych ogródków działkowych

 

Zgodnie z ogłoszeniem naboru wniosków, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 0050.510.2022 Burmistrza Leśnicy z dnia 29 marca 2022 roku, do dnia naboru wniosków wskazanego w ogłoszeniu tj. do 8 kwietnia 2022 roku do Urzędu Miejskiego w Leśnicy wpłynęła 1 oferta na realizację ww. zadania.

 

Komisja konkursowa po dokonaniu formalno-prawnej i merytorycznej oceny ofert zaproponowała  Burmistrzowi Leśnicy jej dofinansowanie,  co zostało przez Burmistrza zatwierdzone.

 

Lp.

Nazwa podmiotu

Tytuł zadania

Wysokość przyznanych środków publicznych

 

 

1.

 

Polski Związek Działkowców Rodzinny Ogród Działkowy                       im. „T. Kościuszki” 47-150 Leśnica

 

Renowacja rowu melioracyjnego

 

5 000,00 zł

słownie: pięć tysięcy złotych 00/100

 

 

 

Burmistrz

(-) Łukasz Jastrzembski

 

PDFInformacja z rozstrzygnięcia naboru wniosków.pdf

PDFInformacja z rozstrzygnięcia naboru wniosków - Skan.pdf

Wersja XML