Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała Nr XVIII/119/08 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 29 lutego 2008 r.

Uchwała Nr XVIII/119/08 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych zorganizowanych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Leśnica oraz ustalenia wysokości opłat wnoszonych przez uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkółPodmiot udostępniający: Gminny Zarząd Oświaty
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Agnieszka Nowak
Data wytworzenia: 29.02.2008 r.
Wersja XML