Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

UCHWAŁA Nr XXX/199/09 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 3 lutego 2009 r.

UCHWAŁA Nr XXX/199/09 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia  3 lutego 2009 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIII/156/08  Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 4 sierpnia 2008r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Leśnica  w części dotyczącej sołectwa Zalesie Śląskie
 

JPEGZałącznik nr 1 do uchwały Nr XXX_199_09 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 03 lutego 2009 r.jpeg

JPEGZałącznik nr 2 do uchwały Nr XXX_199_09 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 03 lutego 2009 r.jpeg

JPEGZałącznik nr 3 do uchwały Nr XXX_199_09 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 03 lutego 2009 r.jpeg

 

Podmiot udostępniający: Referat Infrastruktury i Gospodarki
Przestrzennej
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Małgorzata Urbańczyk
Data wytworzenia: 03.02.2009 r.
Wersja XML