Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

UCHWAŁA Nr XLIV/271/10 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 19 kwietnia 2010 r. w sprawie udzielenia dotacji w roku 2010 na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytkówPDFUchwała w sprawie udzielenia dotacji w roku 2010 na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.pdf
 

Podmiot udostępniający: Stanowisko Pracy ds. Kultury
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Edyta Gola
Data wytworzenia: 2010-04-19
Wersja XML