Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian strony

 1. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w 2021 roku udzielono pomocy publicznej
  Data modyfikacji: 27-05-2022 12:14
 2. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę podatków na raty w 2021 roku w kwocie powyżej łącznie 500 zł
  Data utworzenia: 27-05-2022 12:13
 3. Sprawozdania z przebiegu i wyniku konsultacji - Subregion
  Data utworzenia: 27-05-2022 10:01
 4. ZARZĄDZENIE Nr 0050.552.2022 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 26 maja 2022. r. w sprawie powołania komisji przetargowej
  Data utworzenia: 26-05-2022 12:02
 5. Ogłoszenie Syndyka masy upadłości o przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej we wsi Lichynia
  Data modyfikacji: 24-05-2022 14:35
 6. Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do dzierżawy, stanowiących Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa, położonych na terenie gminy Leśnica
  Data modyfikacji: 24-05-2022 12:32
 7. Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic z dnia 29.04.2022 r. zawiadamiające strony postępowania o wydanym postanowieniu stwierdzającym obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Przebudowa instalacji do produkcji mas bitumicznych zlokalizowanej na terenie miasta Zdzieszowice”
  Data modyfikacji: 24-05-2022 11:43
 8. Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic z dnia 29.04.2022 r. zawiadamiające strony postępowania o wydanych dokumentach w sprawie oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Przebudowa instalacji do produkcji mas bitumicznych zlokalizowanej na terenie miasta Zdzieszowice”
  Data modyfikacji: 24-05-2022 11:42
 9. XL Sesja Rady Miejskiej w Leśnicy
  Data modyfikacji: 24-05-2022 09:07
 10. Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich o ustanowieniu kuratora osoby nieznanej z miejsca pobytu
  Data modyfikacji: 24-05-2022 09:03
Wersja XML