Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian strony

 1. ZARZĄDZENIE NR 120.7.2021 Burmistrza Leśnicy z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Leśnicy
  Data utworzenia: 06-05-2021 14:24
 2. Sprawozdania finansowe zbiorcze Gminy Leśnica za 2020 rok
  Data modyfikacji: 05-05-2021 14:56
 3. 2021.04.26: INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
  Data modyfikacji: 05-05-2021 09:14
 4. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W DNIU 30.04.2021 r. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Lichynia dz. Nr 317,761 i 456 Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Lichynia dz. Nr 317,761 i 456
  Data utworzenia: 30-04-2021 13:49
 5. Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania - ZP.271.4.2021
  Data utworzenia: 30-04-2021 10:14
 6. Uchwały Rady Miejskiej kadencji 2018-2023
  Data modyfikacji: 29-04-2021 11:44
 7. UCHWAŁA NR XXVIII/177/21 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Data utworzenia: 29-04-2021 11:42
 8. UCHWAŁA NR XXVIII/183/21 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Leśnica
  Data utworzenia: 29-04-2021 11:26
 9. UCHWAŁA NR XXVIII/182/21 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Leśnica na lata 2021 - 2025
  Data utworzenia: 29-04-2021 11:21
 10. UCHWAŁA NR XXVIII/181/21 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków
  Data modyfikacji: 29-04-2021 11:17
Wersja XML