Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian strony

 1. Z a r z ą d z e n i e Nr 0050.445.2021 B U R M I S T R Z A L E Ś N I C Y z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy
  Data utworzenia: 08-12-2021 15:21
 2. UCHWAŁA NR XXXIV/218/21 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego
  Data modyfikacji: 07-12-2021 15:08
 3. UCHWAŁA NR XXXIV/215/21 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Data modyfikacji: 07-12-2021 15:07
 4. UCHWAŁA NR XXXIV/214/21 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 29 listopada 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego
  Data modyfikacji: 07-12-2021 15:06
 5. UCHWAŁA NR XXXIV/225/21 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Leśnicy
  Data utworzenia: 07-12-2021 15:05
 6. UCHWAŁA NR XXXIV/224/21 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia zasad, na jakich radnym Rady Miejskiej przysługują diety i zwrot kosztów podróży służbowych
  Data utworzenia: 07-12-2021 15:03
 7. UCHWAŁA NR XXXIV/223/21 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy gminy Leśnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022
  Data utworzenia: 07-12-2021 15:00
 8. UCHWAŁA NR XXXIV/222/21 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie przekazania do zaopiniowania projektu zmian do Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Leśnica do organu regulacyjnego
  Data utworzenia: 07-12-2021 14:57
 9. UCHWAŁA NR XXXIV/221/21 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
  Data utworzenia: 07-12-2021 14:55
 10. UCHWAŁA NR XXXIV/220/21 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
  Data utworzenia: 07-12-2021 14:52
Wersja XML