Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectw Góra Św. Anny, Kadłubiec, Poręba, Wysoka

UCHWAŁA NR XXIII/114/04 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 18 sierpnia 2004r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Leśnica w części dotyczącej sołectw Dolna, Góra Św. Anny, Kadłubiec, Poręba, Wysoka
 

Załączniki graficzne do Uchwały: 

Podmiot udostępniający: Referat Inwestycji
i Gospodarki Przestrzennej
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Marian Gorgosch
Data wytworzenia: 18.08.2004 r.
Wersja XML