Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Łąki Kozielskie

UCHWAŁA NR XXXVI/189/17 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łąki Kozielskie w gminie Leśnica

 

Uchwała NR II/11/06 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia  4 grudnia 2006r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa ŁĄKI KOZIELSKIE - TEREN PRZEMYSŁOWY, TEREN ZABUDOWY RZEMIEŚLNICZEJ ORAZ TEREN ZABUDOWY USŁUGOWEJ

UCHWAŁA NR XX/101/16 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Łąki Kozielskie”

Załączniki graficzne do Uchwały NR II/11/06: Pobierz

 

Wersja XML