Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Krasowa

UCHWAŁA NR XXXIII/214/01 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 10 września 2001r. w sprawie uchwalenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Krasowa w gminie Leśnica

Załącznik graficzny do Uchwały NR XXXIII/214/01

Uchwała NR II/10/06 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia  4 grudnia 2006r w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Krasowa  - TERENY PRZEMYSŁOWE

Pobierz

 

 

Podmiot udostępniający: Referat Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Jacek Czok
Data wytworzenia: 2012-03-13

Wersja XML