Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LEŚNICA

PDFUCHWAŁA Nr XXXIII/168/13 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 27 maja 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Leśnica.pdf

PDFZałącznik nr 1.pdf

PDFZałącznik nr 2.pdf

PDFZałącznik nr 3.pdf

Wersja XML