Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Leśnica

PDFUCHWAŁA NR XLIV/227/14 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Leśnica.pdf

MPZP w pliku JPG (130MB)  Ze względu na rozmiar, plik najlepiej jest najpierw pobrać na dysk a dopiero później go przeglądać. W tym celu należy przycisnąć prawym przyciskiem myszy na linku i wybrać opcję "Zapisz element docelowy jako...". Następnie wskazać w jakiej lokalizacji zapisać plik. Przejść do tej lokalizacji i otworzyć plik.

Wersja XML