Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

UCHWAŁA NR XLVIII/253/14 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 29 września 2014 r. w sprawie Regulaminu korzystania z geostanowiska "Kamieniołomu nefelinitu" w Górze Św. Anny

PDFUCHWAŁA NR XLVIII/253/14 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 29 września 2014 r. w sprawie Regulaminu korzystania z geostanowiska "Kamieniołomu nefelinitu" w Górze Św. Anny.pdf

 

-UWAGA-

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 29 czerwca 2021 r. Sygn. akt II SA/Op294/21 stwierdzający nieważność załącznika do zaskarżonej uchwały w części obejmującej ust. 3 pkt 5, 11 – za wyjątkiem słowa „usług”, pkt 12 – za wyjątkiem słów „umieszczania bez zgody administratora tablic”, a także ust. 4,5 i 8.

Wersja XML