Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

UCHWAŁA NR XLIX/255/14 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 27 października 2014 r. w sprawie Regulaminu korzystania z geostanowiska „Kamieniołomu nefelinitu” w Górze Św. Anny

PDFUCHWAŁA NR XLIX/255/14 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 27 października 2014 r. w sprawie Regulaminu korzystania z geostanowiska „Kamieniołomu nefelinitu” w Górze Św. Anny.pdf
 

Wersja XML