Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacje, wzory dokumentów i druki

OBWIESZCZENIE Burmistrza Leśnicy z dnia 7 kwietnia 2015 r. o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Informacja o składzie, siedzibie i terminach dyżurów Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 27 w Opolu

Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej dot. udziału w pracach obwodowych komisji wyborczych

Wykaz zgłoszonych kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju:

Informacje dla wyborców niepełnosprawnych:

Apel Państwowej Komisji Wyborczej do wyborców dotyczący spisu wyborców:

 

Wersja XML