Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie Nr 0050.376.2014 Burmistrza Leśnicy z dnia 22 września 2014 r. w sprawie zasad i trybu wyznaczania celów, zadań dla Urzędu Miejskiego w Leśnicy oraz gminnych jednostek organizacyjnych, określania mierników ich realizacji oraz zasad monitorowa

Zarządzenie  Nr 0050.376.2014 Burmistrza Leśnicy z dnia 22 września 2014 r. w sprawie zasad i trybu wyznaczania celów, zadań dla Urzędu Miejskiego w Leśnicy oraz gminnych jednostek organizacyjnych, określania mierników ich realizacji oraz zasad monitorowania ich osiągnięcia

PDFZałącznik nr 1.pdf

PDFZałącznik nr 2.pdf

Wersja XML