Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

INFORMACJA dla wyborców głosujących podczas wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. o zmianie czasu na „zimowy”

Informuje się wyborców, którzy będą chcieli głosować w trakcie pierwszej godziny po otwarciu lokalu wyborczego, iż winni wziąć pod uwagę zmianę czasu na „zimowy”, która nastąpi w dniu 25 października br. (zmiana z godziny 3 minut 00 na godzinę 2 minut 00).

Wersja XML