Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ZARZĄDZENIE NR 120.8.2017 Burmistrza Leśnicy z dnia 10 października 2017 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do spraw naboru na wolne stanowisko urzędnicze

ZARZĄDZENIE  NR 120.8.2017

Burmistrza Leśnicy

z dnia 10 października 2017 r.

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do spraw naboru na wolne stanowisko urzędnicze

            Na podstawie § 5 regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Leśnicy i na wolne stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 3/09 Burmistrza Leśnicy z dnia 12 marca 2009 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Powołuję komisję rekrutacyjną w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze tj. podinspektora w Referacie Organizacji.

2. W skład komisji wchodzą:

   1) Waldemar Piontek                      - przewodniczący,

   2) Lidia Kremser-Tomeczek           - członek,

   3) Małgorzata Urbańczyk               - członek.

 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Referatowi Organizacji.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Leśnicy

/-/ Łukasz Jastrzembski

PDFZARZĄDZENIE NR 120.8.2017 Burmistrza Leśnicy z dnia 10 października 2017 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do spraw naboru na wolne stanowisko urzędnicze.pdf
 

Wersja XML