Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wybory Samorządowe 2018

PDFOBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W OPOLU I z dnia 23 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa opolskiego.pdf


PDFOBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W OPOLU I z dnia 23 października 2018 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa opolskiego.pdf


PDFProtokół wyników głosowania i wyników wyborów Burmistrza Leśnicy.pdf


PDFProtokół z wyborów do Rady Miejskiej w Leśnicy.pdf


INFORMACJE DLA WYBORCÓW wybory samorządowe w dniu 21 października 2018 r. - zmiana granic obwodów głosowania


Informacja dla członków obwodowych komisji wyborczych o terminach szkoleń

Przypominamy o szkoleniach dla członków obwodowych komisji wyborczych w dniu 17 października 2018 r.


PDFPOSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 28 września 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Leśnica.pdf


PDFPOSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 28 września 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.pdf


Miejska Komisja Wyborcza w Leśnicy


Uchwały, ogłoszenia, zarządzenia, obwieszczenia


PDFInformacja Komisarza Wyborczego w Opolu III - dodatkowy termin do zgłaszania kandydatów do komisji obowodowych.pdf


PDFDyżury pełnione przez Urzędnika Wyborczego w Urzędzie Miejskim w Leśnicy.pdf

25.09.2018 r. (wtorek)  10:30 - 12:30


ZGŁASZANIE KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH


ZGŁASZANIE KANDYDATÓW NA RADNYCH W WYBORACH DO RAD GMIN 


ZGŁASZANIE KANDYDATÓW NA BURMISTRZA


PDFINFORMACJA O UPŁYWIE TERMINÓW.pdf


PDFINFORMACJA O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH.pdf


PDFINFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU OBYWATELI RP.pdf


PDFWniosek_o_sporzadzenie_aktu_pelnomocnictwa.pdf


PDFZgodna_na_przyjecie_pelnomocnictwa.pdf


Komunikat Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego oraz zgłaszania przedstawicieli do terytorialnych komisji wyborczych


Tworzenie komitetów wyborczych w wyborach samorządowych - informacje i wzory dokumentów


Informacja o urzędniku wyborczym

Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Opolu informuje, że urzędnikiem wyborczym działającym na obszarze Gminy Leśnica jest Pani Zuzanna Zaguła. 


W związku z upływem w dniu 16 kwietnia 2018 r. terminu rekrutacji kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego, zostaje ogłoszona dodatkowa rekrutacja. Termin zgłaszania kandydatów na urzędników wyborczych upływa z dniem 24 kwietnia 2018 roku.

Wersja XML