Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Skład Komisji Stałych Rady Miejskiej w Leśnicy Kadencji 2018-2023

Komisja Finansowo-Gospodarcza:
Ryszard Froń - przewodniczący
Ryszard Golly - wiceprzewodniczący
Beata Socha
Krzysztof Piechota

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska:
Rudolf Gajda - przewodniczący
Teodor Wyschka - wiceprzewodniczący
Wiktor Barteczko
Krzysztof Pospieschczyk

Komisja Infrastruktury Społecznej:
Tomasz Sitnik - przewodniczący
Roland Reguła - wiceprzewodniczący
Marek Nowak
Zygmunt Pakosz

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:
Roland Reguła - przewodniczący
Wiktor Barteczko - wiceprzewodniczący
Krzysztof Piechota
Krzysztof Walusz

Komisja Rewizyjna:
Maria Reinert - przewodniczący
Teresa Kwoczała - wiceprzewodniczący
Krzysztof Walusz

Wersja XML