Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o uzyskanym dofinansowaniu na realizację zadania pn.: „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Leśnica – w roku 2019”

Informacja o uzyskanym dofinansowaniu na realizację zadania pn.: „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Leśnica – w roku 2019”

 

Informacja o dofinansowaniu zadania pn.:

„Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Leśnica – w roku 2019”

Burmistrz Leśnicy informuje, że uzyskano dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na zadanie „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Leśnicy - w roku 2019”, umowa dotacji Nr 106/2019/G-30/OZ-ZOA/D  z dnia 14 października 2019 r.

Całkowita wartość zadania wyniosła  7.366,67 zł, z czego:

  1. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (44,96% kosztów) – 3312,05 zł,
  2. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu (50% kosztów) – 3683,34 zł,
  3. Właściciele nieruchomości (5,04% kosztów) – 371,28 zł.

 

 

 

 

 

 

 

 

Wersja XML