Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budżet 2020

Projekt budżetu Gminy Leśnica na rok 2020

PDFZarządzenie nr 0050.125.2019 Burmistrza Leśnicy z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie przedłożenia projektu budżetu na 2020 rok - scalony.pdf

PDFUchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok.pdf

 

Projekt wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2023

PDFZarządzenie nr 0050.124.2019 Burmistrza Leśnicy z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej-scalone.pdf

PDFUchwała nr 468-2019 RIO w spraiwe opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej.pdf

 

Budżet Gminy Leśnica na rok 2020

PDFUchwała Nr XIV/80/19 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok.pdf

 

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2020-2023

PDFUchwała Nr XIV-79-19 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 30 grudnia 2019 r. ws uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFUchwała SK RIO ws opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Leśnica.pdf

Wersja XML