Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2020.02.04: INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

 

  1. Data i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu:

27.01.2020 r. o godz. 15.30 w Sali Nr 9 Urzędu Miejskiego w Leśnicy  przy ul. 1 Maja 9 odbył się IV przetarg ustny nieograniczony.

2. Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według katastru nieruchomości i księgi wieczystej:  

- działka nr 1701 o pow. 300 m2  wraz z istniejącą zabudową mieszkaniową

W/w nieruchomości położona jest w obrębie Leśnica, opisana  w  Księdze Wieczystej Nr OP1S/00040446/8, przeznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego pod  zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z dopuszczeniem usług (MWU).

3. Liczba osób dopuszczonych oraz osób niedopuszczonych  do uczestnictwa w przetargu:

               brak uczestników

4. Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła:

90 000,00 zł

5. Najwyższa cena osiągnięta w przetargu

 brak postąpień

6. Imię i nazwisko albo nazwa firmy ustalonej jako nabywca nieruchomości:

 brak nabywcy

 

Leśnica, 04.02.2020 r.

 

                                                                                                                                                        Burmistrz

                                                                                                                                              (-) Łukasz Jastrzembski

 

PDFInformacja o wyniku przetargu.pdf
 

Wersja XML