Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprawozdania finansowe zbiorcze Gminy Leśnica za 2019 rok

PDFBilans jednostki budżetowej i samorządowego zakłafdu budżetowego na 31.12.2019 r. Gmina Leśnica.pdf

PDFBilans z wykonania budżetu JST na 31.12. 2019 r. Gmina Leśnica.pdf

PDFKwartalna informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2020 rok.pdf.pdf

PDFRachunek zysków i strat jednostki na 31.12.2019 r. Gmina Leśnica.pdf

PDFZestawienie zmian w funduszu jednostki na 31.12.2019 r. Gmina Leśnica.pdf

Wersja XML