Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprawozdania finansowe jednostkowe Urzędu Miejskiego w Leśnicy za 2019 rok

PDFBilans jednostki budżetowej na 31.12.2019 r. UM Leśnica.pdf

PDFInformacja dodatkowa do bilansu jednostki na 31.12.2019 r. UM Leśnica.pdf

PDFRachunek zysków i strat jednostki na 31.12.2019 r. UM Leśnica.pdf

PDFZestawienie zmian w funduszu jednostki na 31.12.2019 r. UM Leśnica.pdf

Wersja XML