Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XVII Sesja Rady Miejskiej w Leśnicy

Termin: 27.04.2020, g. 15:00

Miejsce: Rada Miejska w Leśnicy

 1. Otwarcie sesji
  1. stwierdzenie quorum
  2. przedstawienie i przyjęcie porządku obrad
 2. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 24 lutego 2020 r.

PDFProtokół nr XVI z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 24 lutego 2020 r..pdf

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2020 rok

PDFProjekt uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2020 rok.pdf

 1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Kompleksu Rekreacyjnego - Kąpieliska w Leśnicy

PDFProjekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu korzystania.pdf

 1. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Leśnicy do ustalania wysokości cen i opłat za korzystanie z usług Kompleksu Rekreacyjnego - Kąpieliska w Leśnicy

PDFProjekt uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza.pdf

 1. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu  Przeciwdziałania Narkomanii

  PDFSprawozdanie GKRPA.pdf
   
 2. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Leśnica na lata 2018-2020 w 2019 roku.

PDFSprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Leśnica na lata 2018 - 2020.pdf

 1. Informacja w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2019 w Gminie Leśnica

PDFocena zasobów za 2019r..pdf

 1. Sprawozdanie Burmistrza Leśnicy z działalności w okresie międzysesyjnym
 2. Sprawozdanie z prac w okresie międzysesyjnym Przewodniczącego Rady
 3. Sprawozdanie komisji stałych Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym
 4. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych
 5. Zamknięcie sesji
Wersja XML