Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XX Sesja Rady Miejskiej w Leśnicy

Termin: 31.08.2020, g. 15:00

Miejsce: Rada Miejska w Leśnicy

 1. 1. Otwarcie sesji:
  1. 1.1. stwierdzenie quorum,
  2. 1.2. przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 2. 2. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 30 czerwca 2020 roku.

  PDFProjekt protokołu nr XIX.pdf

 3. 3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej na rok 2020.

  PDFProjekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej na rok 2020.pdf

 4. 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

  PDFProjekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.pdf

 5. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2020 rok.

  PDFProjekt uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2020 rok.pdf

 6. 6. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do zaopiniowania projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Leśnica do organu regulacyjnego.

  PDFProjekt uchwały w sprawie przekazania do zaopiniowania projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Leśnica do organu regulacyjnego.pdf

 7. 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli współdziałania w partnerstwie przy wykonaniu zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

  PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia woli współdziałania w partnerstwie przy wykonaniu zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Oper.pdf

 8. 8. Podjęcie uchwały w sprawie załatwienia wniosku z dnia 05 czerwca 2010 r. w zakresie „smrodu” i innych spraw mających miejsce na posesji w Leśnicy.

  PDFProjekt uchwały w sprawie załatwienia wniosku z dnia 05 czerwca 2010 r. w zakresie smrodu i innych spraw mających miejsce na posesji w Leśnicy.pdf

 9. 9. Podjęcie uchwały w sprawie załatwienia skargi z dnia 05 czerwca 2010 r. na działania Burmistrza Leśnicy.

  PDFProjekt uchwały w sprawie załatwienia skargi z dnia 05 czerwca 2010 r. na działania Burmistrza Leśnicy.pdf

 10. 10. Sprawozdanie Burmistrza Leśnicy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 11. 11. Sprawozdanie z prac w okresie międzysesyjnym Przewodniczącego Rady.
 12. 12. Sprawozdanie komisji stałych Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym.
 13. 13. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.
 14. 14. Zamknięcie sesji.
Wersja XML