Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o uzyskanym dofinansowaniu na realizację zadania pn.: „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Leśnica – w roku 2020”

Informacja o dofinansowaniu zadania pn.:

„Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Leśnica – w roku 2020”

Burmistrz Leśnicy informuje, że uzyskano dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na zadanie „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Leśnicy - w roku 2020”, umowa dotacji Nr 306/2020/G-30/OZ-ZOA/D  z dnia 13 sierpnia 2020 r.

Całkowita wartość zadania wyniosła  6.752,22 zł, z czego:

  1. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (35% kosztów) – 2.363,28 zł,
  2. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu (35% kosztów) – 2.363,27 zł,
  3. Właściciele nieruchomości (30% kosztów) – 2.025,67 zł.

 

Wersja XML