Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXII Sesja Rady Miejskiej w Leśnicy

Termin: 26.10.2020, g. 15:00

Miejsce: Rada Miejska w Leśnicy

 1. 1. Otwarcie sesji:
  1. 1.1. stwierdzenie quorum,
  2. 1.2. przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 2. 2. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 28 września 2020 roku.

  PDFProjekt protokołu z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 28 września 2020 roku.pdf

 3. 3. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2019/2020.
 4. 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

  PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf

 5. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.

  PDFProjekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.pdf

 6. 6. Informacja na temat wyników analizy oświadczeń majątkowych za 2019 rok.
 7. 7. Sprawozdanie Burmistrza Leśnicy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 8. 8. Sprawozdanie z prac w okresie międzysesyjnym Przewodniczącego Rady.
 9. 9. Sprawozdanie komisji stałych Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym.
 10. 10. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.
 11. 11. Zamknięcie sesji.
Wersja XML