Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXV Sesja Rady Miejskiej w Leśnicy

Termin: 25.01.2021, g. 15:00

Miejsce: Rada Miejska w Leśnicy

 1. 1. Otwarcie sesji:
  1. a. stwierdzenie quorum,
  2. b. przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 2. 2. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 29 grudnia 2020 roku.

  PDFProjekt protokołu nr XXIV z Sesji Rady Miejskiej w Leśnicy w dniu 29 grudnia 2020 roku.pdf

 3. 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

  PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf

 4. 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy Leśnica na 2021 rok.

  PDFProjekt uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy Leśnica na 2021 rok.pdf

 5. 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Leśnickiego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Leśnicy.

  PDFProjekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Leśnickiego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Leśnicy.pdf

 6. 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji na rzecz Powiatu Strzeleckiego.

  PDFProjekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji na rzecz Powiatu Strzeleckiego.pdf

 7. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji – Oddziału Zamiejscowego w Lichyni Publicznego Przedszkola w Zalesiu Śląskim.

  PDFProjekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji - Oddziału Zamiejscowego w Lichyni Publicznego Przedszkola w Zalesiu Śląskim.pdf

 8. 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat i trybu ich pobierania.

  PDFProjekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.pdf

 9. 9. Podjęcie uchwały w sprawie złożonej petycji w interesie publicznym w zakresie przyjęcia przez Radę Miejską uchwały dotyczącej uzyskania przez Rząd RP pisemnego potwierdzenia/gwarancji ze strony producentów szczepionek przeciw wirusowi SARS-COV-2, iż w przypadku jakichkolwiek powikłań gotowi są przyjąć i ponieść wszelkie koszty finansowe.

  PDFProjekt uchwały w sprawie złożonej petycji w interesie publicznym w zakresie przyjęcia przez Radę Miejską uchwały.pdf

 10. 10. Sprawozdanie Burmistrza Leśnicy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 11. 11. Sprawozdanie z prac w okresie międzysesyjnym Przewodniczącego Rady.
 12. 12. Sprawozdanie komisji stałych Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym.
 13. 13. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.
 14. 14. Zamknięcie sesji.
Wersja XML