Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz jednostek organizacyjnych podległych Urzędowi Miejskiemu w Leśnicy

WYKAZ GMINNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

1. Leśnicki Ośrodek Kultury i Rekreacji w Leśnicy.

Strona WWW: lokir.lesnica.pl

Strona BIP: bip.lokir.lesnica.pl

2. Ośrodek Pomocy Społecznej w Leśnicy.

Strona WWW: http://ops.lesnica.pl

Strona BIP: bip.ops.lesnica.pl

3. Zakład Gospodarki Komunalnej w Leśnicy.

Strona WWW: http://zgk.lesnica.pl

Strona BIP: bip.zgk.lesnica.pl

4. Gminny Zarząd Oświaty w Leśnicy.

Strona WWW: http://gzo.lesnica.pl

Strona BIP: bip.gzo.lesnica.pl

5. Publiczne Przedszkole im. Braci Grimm w Leśnicy.

Strona WWW: http://przedszkole.lesnica.pl

Strona BIP: bip.przedszkole.lesnica.pl

6. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Raszowej.

Strona WWW: http://spraszowa.lesnica.pl

Strona BIP: bip.spraszowa.lesnica.pl

7. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zalesiu Śląskim.

Strona WWW: http://sp_zalesie_sl.wodip.opole.pl/

Strona BIP: bip.spzalesie.lesnica.pl

8. Szkoła Podstawowa im. Obrońców Góry Chełmskiej w Leśnicy.

Strona WWW: http://splesnica.wodip.opole.pl/

Strona BIP: bip.sp.lesnica.pl

9. Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Leśnicy.

Strona WWW: http://psm.lesnica.pl

Strona BIP: bip.psm.lesnica.pl

Wersja XML