Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

PrzedszkolaPubliczne Przedszkole w Leśnicy im. Braci Grimm
ul. 1 Maja 34
47-150 Leśnica
tel. 774615333
Dyr. Gabriela Tiszbierek
http://przedszkole.lesnica.pl

Strona BIP: bip.przedszkole.lesnica.pl

Oddziały zamiejscowe:
- Góra Św. Anny
ul. Szkolna 1
tel. 774615476
- Kadłubiec
ul. Wiejska 50
tel. 774635993
- Dolna
ul. Wiejska
tel. 774615736

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zalesiu Śląskim
ul. Dworcowa 4
Zalesie Śląskie
47-150 Leśnica
tel. 774635948, sekretariat 774615241
Dyr. Ewa Spinda

Oddział zamiejscowy:
- Lichynia
ul. Daszyńskiego 28
tel. 774615248

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Raszowej
ul. Kościelna 7
Raszowa
47-150 Leśnica
tel. 774615666, sekretariat 774048265
Dyr. Iwona Pawlus 


 

Wersja XML