Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Szkoły Podstawowe

Szkoła Podstawowa im. Obrońców Góry Chełmskiej w Leśnicy
ul. Zdzieszowicka 23
47-150 Leśnica
tel. 774615330
Dyr. Barbara Górna
http://splesnica.wodip.opole.pl/

Strona BIP: bip.sp.lesnica.pl

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zalesiu Śląskim
ul. Dworcowa 4
Zalesie Śląskie
47-150 Leśnica
tel. 774615241
Dyr. Ewa Spinda
http://sp_zalesie_sl.wodip.opole.pl/

Strona BIP: bip.spzalesie.lesnica.pl


Zespół Szkolno-Przedszkolny w Raszowej
ul. Góry Św. Anny 91
Raszowa
47-150 Leśnica
tel. 774048265
Dyr. Iwona Pawlus
http://spraszowa.lesnica.pl
http://zspraszowa.szkolnastrona.pl/

Strona BIP: bip.spraszowa.lesnica.pl

Wersja XML