Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Urząd Miejski w Leśnicy

 Brak opisu obrazka

Urząd Miejski w Leśnicy
ul. 1 Maja 9
47 - 150 Leśnica

 www.lesnica.pl

 Godziny pracy urzędu:
poniedziałek             7.30 - 16.30
wtorek - czwartek     7.30 - 15.30
piątek                        7.30 - 14.30

Gmina Leśnica

NIP:7561966152
REGON: 531413337

 

 tel / fax
+ 48 77 461 52 81 - centrala
+ 48 77 461 53 42 - centrala
+ 48 77 461 53 08 - centrala
+ 48 77 461 53 90 - centrala

+ 48 77 463 98 50 - Ref. Organizacji
+ 48 77 463 98 51 - Ref. Finansowo-Budżetowy - księgowość
+ 48 77 463 98 52 - Ref. Spraw Obywatelskich - ewidencja ludności
+ 48 77 463 98 53 - Ref. Finansowo-Budżetowy - podatki
+ 48 77 463 98 54 - Urząd Stanu Cywilnego
+ 48 77 463 98 55 - Ref. Rolnictwa,Ekologii i Gospodarki Nieruchomościami
+ 48 77 463 98 57, + 48 77 463 98 56  - Ref. Infrastruktury Komunalnej

+ 48 77 463 98 58 - Stanowisko Pracy ds. Kultury
+ 48 77 463 98 59 - Stanowisko Pracy ds. Zamówień Publicznych
 

 

 

Nr rachunku bankowego BS Leśnica 87 8907 0008 2001 0000 1313 0001 - r-ek bieżący
(podatki, opłata skarbowa, pozostałe opłaty lokalne, niepodatkowe należności budżetowe) 

Nr rachunku bankowego BS Leśnica 06 8907 0008 2001 0000 1313 0004 - r-ek sum depozytowych
(wadia, kaucje gwarancyjne na zabezpieczenie robót budowlanych, opłaty za udostępnienie danych osobowych) 


 

Wersja XML