Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dostęp do informacji niepublikowanych w Biuletynie Informacji Publicznej

Zgodnie z art. 10 ust. 1 Ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429), informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Leśnicy, jest udostępniona na wniosek zainteresowanego.
 
PDFWniosek o udostępnienie informacji publicznej.pdf
 
DOCXWniosek o udostępnienie informacji publicznej.docx

 

 

 

 

 

Wersja XML