Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprawozdania finansowe zbiorcze Gminy Leśnica za 2020 rok

PDFBilans wykonania budżetu JST_korekta1_na 31.12.2020 r.pdf

PDFBilans z wykonania budżetu JST na 31.12.2020 r.pdf

PDFWyciąg z danych zawartych w załączniku Informacja dodatkowa.pdf

PDFBilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego na 31.12.2020 r.pdf

PDFInformacja dodatkowa do bilansu na 31.12.2020.pdf

PDFRachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) na 31.12.2020 r.pdf

PDFZestawienie zmian w funduszu jednostki na 31.12.2020 r..pdf

Wersja XML