Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie Nr 0050.347.2021 B U R M I S T R Z A L E Ś N I C Y z dnia 1 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia warunków sprzedaży nieruchomości gminnych

 

Zarządzenie Nr 0050.347.2021

B U R M I S T R Z A   L E Ś N I C Y

z dnia  1 kwietnia 2021 r.

w sprawie ustalenia warunków sprzedaży nieruchomości gminnych

Na podstawie art. 37 i 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.)

Z a r z ą d z a m

co następuje

§   1. 1. Nieruchomość opisaną w wykazie stanowiącym załącznik do Zarządzenia Burmistrza Leśnicy nr 0050.320.2021 z dnia 5 lutego 2021 r. zbyć  w drodze  I  przetargu.                                                                                                                                                                                                                                                                                     

2. Warunki  I  przetargu zawiera ogłoszenie  stanowiące załącznik nr 1  do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. I przetarg pisemny nieograniczony przeprowadzi Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Katowicach zgodnie z zawartą umową w dniu 11.12.2019 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Burmistrz

(-) Łukasz Jastrzembski

PDFZarządzenie Nr 0050.347.2021 B U R M I S T R Z A L E Ś N I C Y z dnia 1 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia warunków sprzedaży nieruchomości gminnych.pdf

PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.347.2021 Burmistrza Leśnicy z dnia 1 kwietnia 2021 r..pdf

PDFZarządzenie Nr 0050.347.2021 B U R M I S T R Z A L E Ś N I C Y z dnia 1 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia warunków sprzedaży nieruchomości gminnych - Skan.pdf

 

 

 

                                                                          

 

 

Wersja XML