Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rozstrzygnięcie przetargu dot. zamówienia publicznego pn. „ Remont drogi gminnej nr 105865 O ul. Wiejska II w Kadłubcu” etap 2

ZP.271.7.2021                                                                                                    Leśnica,  dnia 5 sierpnia  2021r.

 

Zamawiający:

Gmina Leśnica

ul. 1 Maja 9

47-150 Leśnica

 

Informacja o wyborze oferty publikowana na stronie WWW

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na roboty budowlane pn:  

„ Remont drogi gminnej nr 105865 O ul. Wiejska II w Kadłubcu” etap 2

opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem:    2021/BZP 00098200/01 z dnia 29.06.2021r.

Działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021  poz. 1129) – dalej ustawa Pzp, Zamawiający informuje, że dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej.

Jako ofertę najkorzystniejszą uznano ofertę nr 1 , złożoną przez Wykonawcę:

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „LARIX” Sp. z o.o., Ul. Klonowa 11, 42-700 Lubliniec

 

Ranking złożonych ofert:

Numer oferty

Wykonawca

Kryterium 1

Cena/koszt – waga 60%

Kryterium 2

Okres gwarancji – 40%

Razem [pkt]

wartość oferty

pkt

ilość miesięcy

pkt

1

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „LARIX” Sp. z o.o.

Ul. Klonowa 11, 42-700 Lubliniec

 

289.574,36

60

60

40

100,00

2

Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów SA

Ul. Nad Bytomką 1, 44-100 Gliwice

 

426.581,80

40,73

60

40

80,73

3

Hucz Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.

Ul. Częstochowska 14, 42-283 Boronów

 

339.534,24

51,17

60

40

91,17

4

Technical Solutions Sp.  z o.o.

Ul. Strzelecka 13b, 47-230 Kędzierzyn – Koźle

379.883,94

45,74

60

40

85,74

5

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe TRANSKOM Robert Białdyga

Ul. Zwycięstwa 1, 47-143 Jaryszów

 

356.700,00

48,71

60

40

88,71

6

EKO-PROBUT Sp. z o.o.            ul. Rolna 1, 47-320 Gogolin

 

459.375,49

37,82

60

40

77,82

7.

P.U.H. DOMAX Arkadiusz Mika

Ul. Grabińska 8, 42-283 Boronów

 

342.038,72

50,80

60

40

90,80

 

Burmistrz

(-) Łukasz Jastrzembski

 

PDFInformacja o wyborze oferty z dnia 05.08.2021r..pdf
PDFInformacja o wyborze oferty z dnia 5 sierpnia 2021r..pdf
 

Wersja XML