Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rozstrzygnięcie przetargu dot. zamówienia publicznego pn. „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego na potrzeby jednostek organizacyjnych gminy Leśnica”

ZP.271.8.2021                                                                                                    Leśnica,  dnia 6 sierpnia 2021r.

 

Zamawiający:

Gmina Leśnica

ul. 1 Maja 9

47-150 Leśnica

 

Informacja o wyborze oferty publikowana na stronie WWW

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawy pn:  Kompleksowa dostawa gazu ziemnego na potrzeby jednostek organizacyjnych gminy Leśnica”

opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem:   2021/BZP 00126810/01 z dnia 26.07.2021r.

Działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2021 poz. 1129.) – dalej ustawa Pzp, Zamawiający informuje, że dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej.

 

Jako ofertę najkorzystniejszą uznano ofertę nr 2 , złożoną przez Wykonawcę:

Fortum Marketing and Sales Polska S.A., Ul. Marynarki Polskiej 197, 80-868 Gdańsk

 

Ranking złożonych ofert:

Numer oferty

Wykonawca

Kryterium 1

Cena/koszt – waga 100%

wartość oferty

pkt

1

 

PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o.

Ul. Jana Kazimierza 3, 001-248 Warszawa

 

 

297.810,48

 

98,39

2

 

Fortum Marketing and Sales Polska S.A.

Ul. Marynarki Polskiej 197, 80-868 Gdańsk

 

 

293.025,66

 

100,00

 

 


Burmistrz

(-) Łukasz Jastrzembski

PDFInformacja o wyborze oferty z dnia 06.08.2021r..pdf
PDFInformacja z otwarcia ofert 06.08.2021r..pdf
PDFSprostowanie z dnia 10.08.2021r. do Informacji o wyborze oferty z dnia 6.08.2021r..pdf
PDFSprostowanie z dnia 10.08.2021r. do Informacji o wyborze oferty z dnia 06.08.2021r..pdf
 

Wersja XML