Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rozstrzygnięcie przetargu dot. zamówienia publicznego pn.:„Modernizacja drogi gminnej nr 105896 O, ul. Ogrodowa w Lichyni”

  ZP.271.9.2021                                                                                                                           Leśnica,  dnia 26 października  2021r.

 

Zamawiający:

Gmina Leśnica

ul. 1 Maja 9

47-150 Leśnica

 

 

 

Informacja o wyborze oferty publikowana na stronie WWW

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na roboty budowlane pn: „Modernizacja drogi gminnej  nr 105896 O, ul. Ogrodowa    w Lichyni

opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem:    2021/BZP 00186357/01 z dnia 21.09.2021r.

Działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021  poz. 1129 z późń. zm.) – dalej ustawa Pzp, Zamawiający informuje, że dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej.

 

Jako ofertę najkorzystniejszą uznano ofertę nr 1 , złożoną przez Wykonawcę:

P.U.H. DOMAX Arkadiusz Mika     Ul. Grabińska 8, 42-283 Boronów

 

Ranking złożonych ofert:

Numer oferty

Wykonawca

Kryterium 1

Cena/koszt – waga 60%

Kryterium 2

Okres gwarancji – 40%

Razem [pkt]

wartość oferty

pkt

ilość miesięcy

pkt

1

 

P.U.H. DOMAX Arkadiusz Mika

Ul. Grabińska 8, 42-283 Boronów

 

612.316,77

60

60

40

100,00

2

 

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe TRANSKOM Robert Białdyga

Ul. Zwycięstwa 1, 47-143 Jaryszów

 

701.100,00

52,40

60

40

92,40

3

 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp.  z o.o. ul. Adamczyka 12, 47-400 Racibórz

 

 

675.518,73

54,38

60

40

94,38

4

 

Technical Solutions

Sp.  z o.o.

Ul. Strzelecka 13b, 47-230 Kędzierzyn – Koźle

613.188,83

59,92

60

40

99,92

5

 

EKO-PROBUT Sp. z o.o.               

ul. Rolna 1, 47-320 Gogolin

677.880,13

54,20

60

40

94,20

 

                                                                                                                                                                                                     Burmistrz

(-) Łukasz Jastrzembski

 

PDFInformacja o wyborze oferty z dnia 26.10.2021r..pdf

PDFInformacja o wyborze oferty z dnia 26.10.2021r..pdf
 

Wersja XML