Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Plany w opracowaniu

PDFStudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Leśnica - tekst.pdf

JPEGzal.2- rysunek kierunków studium - Lesnica na mapie topograficznej.jpeg

JPEGzal.2 - rysunek kierunków studium - Leśnica-z działkami część górna.jpeg

PDFzal.2 - rysunek kierunków studium - Lesnica-z dzialkami czesc górna.pdf

JPEGzal.2 - rysunek kierunków studium Leśnica-z działkami część dolna.jpeg

PDFzal.2 - rysunek kierunków studium Lesnica-z dzialkami czesc dolna.pdf

JPEGzal.3 - rysunek uwarunkowań studium Lesnica.jpeg

PDFPrognoza oddziaływania na środowisko Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Leśnica.pdf

JPEGrysunek prognoza przyrodnicza studium Lesnica.jpeg

DOCXwzór uwagi studium.docx

PDFwzór uwagi studium.pdf

 

Wersja XML