Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu Muzeum Czynu Powstańczego w Górze Św. Anny

PDFUCHWAŁA NR XXXVI/238/22 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 2 lutego 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Muzeum Czynu Powstańczego w Górze Świętej Anny.pdf

Wersja XML